Styring, ratt, gir og gass-regulering

Det finnes mange systemer for fjernregulering, slik som Teleflex, Steerflex, Morse, TX, TFX, Ultraflex, PRE tech, Hydrodrive eller Maxflex. Uansett så har vi enten det du ønsker, eller en erstatning.

Kontakt oss!

Karl S. Hanssen AS // Åsbieveien 5, Stoa 4858 Arendal // Tlf: 370 73 400 // Fax: 370 73 401 // Kontakt oss
Åpningstider: Man-Fre; 08-17, Torsdag; 08-18, Lørdag; 10-14
© Karl S. Hanssen AS // Salgs- og leveringsbetingelser