Impellere

KSH har et variert utvalg av løse impellere og rep.sett til de vanligste marine vannpumpene.

Undersøk hva din motor heter, og ta kontakt.

Karl S. Hanssen AS // Åsbieveien 5, Stoa 4858 Arendal // Tlf: 370 73 400 // Fax: 370 73 401 // Kontakt oss
Åpningstider: Man-Fre; 08-17, Torsdag; 08-18, Lørdag; 10-14
© Karl S. Hanssen AS // Salgs- og leveringsbetingelser