Kjemi

Vårt store utvalg gjør at vi ganske så sikkert kan ha på lager akkurat det du trenger.

Eksempelvis har vi tre forskjellige produsenter av det som vanligvis blir kalt 5-56.

Kjemi er et vidt begrep. Lim, avfetting og rustløsere er alle eksempler på bredden i dette segmentet.

Karl S. Hanssen AS // Åsbieveien 5, Stoa 4858 Arendal // Tlf: 370 73 400 // Fax: 370 73 401 // Kontakt oss
Åpningstider: Man-Fre; 08-17, Torsdag; 08-18, Lørdag; 10-14
© Karl S. Hanssen AS // Salgs- og leveringsbetingelser