Brannvern

I tillegg til å levere det meste av brannsikrings- og brannslukningsutstyr, så foretar vi også kontroll av branslukningsapparater både for bedrifter og privatpersoner.

Her får du alt på en plass!

Karl S. Hanssen AS // Åsbieveien 5, Stoa 4858 Arendal // Tlf: 370 73 400 // Fax: 370 73 401 // Kontakt oss
Åpningstider: Man-Fre; 08-17, Torsdag; 08-18, Lørdag; 10-14
© Karl S. Hanssen AS // Salgs- og leveringsbetingelser