Bremsebelegg

Det er viktig å bytte bremseklossene før de er utslitt. HVis de blir helt utslitt, så vil stålet slipe på bremseskiven og ødelegge den også!

Karl S. Hanssen AS // Åsbieveien 5, Stoa 4858 Arendal // Tlf: 370 73 400 // Fax: 370 73 401 // E-mail: ksh@kshas.no
Åpningstider: Man-Fre; 08-17, Torsdag; 08-18, Lørdag; 10-14
© Karl S. Hanssen AS // Webdesign: Skylimit Productions