Termostater

Hvis termostaten er slitt, slik at den åpner for tidlig, så bruker motoren for mye drivstoff og du forurenser mer enn nødvendig.

Bytt helst ogå frostvæska etter noen år.

Karl S. Hanssen AS // Åsbieveien 5, Stoa 4858 Arendal // Tlf: 370 73 400 // Fax: 370 73 401 // E-mail: ksh@kshas.no
Åpningstider: Man-Fre; 08-17, Torsdag; 08-18, Lørdag; 10-14
© Karl S. Hanssen AS // Webdesign: Skylimit Productions